Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

AK PARTİLİ TÜFENKCİ’DEN KANUN TEKLİFİ

AK PARTİLİ TÜFENKCİ’DEN KANUN TEKLİFİ

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kanun teklifi olarak TBMM’ye sunacağı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun pek çok yenilik ve değişiklik içerdiğini söyledi.

Tüfenkci, yeni dönemde çok farklı kurallar içeren bir Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun hayata geçeceğini ifade etti.

Tüfenkci, kanun teklifinin hayata geçmesiyle birlikte vatandaş lehine birçok yenilik ve kolaylığın hayata geçeceğini belirterek, kanun teklifiyle “Tasarruf Finansman” olarak adlandırılan yöntemin düzenlenmesi ve denetim altına alınmasının amaçlandığını belirtti.

Milletvekili Tüfenkci açıklamasında şunları söyledi:

“Kanunla birlikte vatandaşımız lehine değişecek önemli konular söz konusu. Bu konuların başlıkları kısaca şu şekilde:

 “- Tasarruf finansman şirketleri 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamına dahil edilmektedir.

– Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon TL olarak düzenlenmekte ve BDDK’ya belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi verilmektedir.

– Tasarruf finansman şirketlerinin yalnızca konut veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacak ve yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecektir.

– Tasarruf finansman şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve iradi tasfiyeleri, Kurumun denetiminde, mevcut yükümlülüklerini yerine getirebileceğine ilişkin bir plan sunması, müşterilerine olan finansman yükümlülükleri dâhil olmak üzere tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şartıyla gerçekleşebilecek, Tasfiye sürecinde yeni müşteri edinemeyecek, sunulan plana uyulmaması veya söz konusu işlemlerin müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratacağının tespit edilmesi halinde Kurul kararıyla iradi tasfiye izninin iptal edilecektir.

– Şirketlerin aktif kalitesinin ve gelir-gider dengesinin bozulması dolayısıyla özkaynaklarının faaliyetlerin emin bir şekilde yürütülmesine engel olacak şekilde bozulması ya da şirket yönetimlerinin basiretsizliği nedeniyle maruz kalınan risklerin önemli ölçüde artması veya malî bünyeyi zayıflatabilecek şekilde yoğunlaşması hallerinden birinin BDDK’ca tespit edilmesi halinde şirketten ilave tedbirler alması istenebilecek.

– Tasarruf Finansman sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi.

-Tasarruf Finansman faaliyetinin kapsamının belirlenmesi.

– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin ismi “Finansal Kurumlar Birliği” olarak değiştirilmekte ve varlık yönetim şirketleri ile BDDK gözetim ve denetimine tabi diğer kuruluşlardan uygun görülenlerin birliğe üye olması öngörülmektedir.

– Tasarruf finansman müşterilerinin sözleşme fesih ve sözleşmeden cayma haklarını kullanmaları durumunda birikimlerinin iade edilmesini engelleyen kişilere yönelik ve zimmet suçu işleyen tasarruf finansman şirketi yönetici ve mensuplarına yönelik adli ceza hükümleri düzenlenmektedir.

¬- Tasarruf finansman müşterilerinin sözleşme fesih ve sözleşmeden cayma haklarını kullanmaları durumunda birikimlerinin iade edilmesini engelleyen kişilere 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adlî para cezası verilecek.

– Zimmet suçu işleyen tasarruf finansman şirketi yönetici ve mensuplarının 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacakları gibi tasarruf finansman şirketinin uğradığı zararı tazmine mahkûm edilecekler.”

0 Yorumlar

Henüz yorum yok

Yorum Yap